En stålkonstruktion klarar det mesta

20 augusti 2021 lily_hansen

En kedja blir aldrig starkare än sin svagaste länk. En byggnad blir aldrig bärkraftig om inte skelettet är starkt och välbyggt. För att garantera ett hållbart, stabilt resultat finns det därför företag inom stålbranschen som specialiserat sig på stora projekt, exempelvis industribyggnader. Specialiseringen innebär tillgång till en verkstad som är dimensionerad och utrustad med alla moderna lyft- och svetsresurser. Miljömedvetenhet i framställningsprocesserna, engagerad, nytänkande ledning och personal med gedigen utbildning ger stabila produkter som håller.

Ett välutrustat svetsföretag kan anlitas bland annat för att ta fram stålkonstruktioner som byggföretag i Västerås och Stockholm behöver för att kunna göra moderna byggnader. Det innebär allt från balkar och pelare till stålstommar och balkongräcken i stål, aluminium och rostfritt. Stålkonstruktioner är mycket hållbara och väl lämpade för större arbeten eftersom de kan modulproduceras. Detta gör att de är enklare att bygga upp från grunden för att senare monteras på plats.

Det är inte bara maskiner utan också kompetent personal som behövs

Att arbeta med stora tunga konstruktioner innebär ett stort ansvar vad gäller säkerhet och kunnande. Ett modernt företag arbetar miljömedvetet genom att följa FR2000-standarden och de krav som ställs på ett integrerat ledningssystem där det ingår kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Kontinuerlig utbildning och säkerställande av kompetens för all personal är därför en självklarhet. Utbildning i bland annat arbete på hög höjd, svetsteknik, maskinlyft av olika slag samt säkra lyft är utgångspunkten. 

Säkerhet är alltid i fokus för att garantera en seriös produktion. Personal ska dessutom vara utbildad i hjärt-och lungräddning, och ID06 säkerställer att endast certifierad, kunnig personal engageras. Ett modernt företag inom stålkonstruktioner utvecklas tillsammans med kunden genom att inte bara erbjuda lösningar, utan dessutom vara öppet för projekt som innebär nya tankar och lösningar. Yrkesstoltheten ligger också i att kunna följa produkterna från planering till installation på plats.  

 

Fler nyheter