Förändringsledning behöver du ha gått kurser i för att bemästra

27 juni 2022 jonas_olsson

editorial

Alla som arbetat på någon typ av traditionell arbetsplats har med stor sannolikhet varit med om en omorganisation vid något tillfälle under arbetslivet. Och vet alltså vilka enorma svårigheter en sådan kan innebära. Förändring är något som är lätt att beställa, men mindre lätt att genomföra.

Som tur är finns det kurser i förändringsledning, för den som plötsligt finner sig i positionen att vara ansvarig för att en omorganisation eller annan förändring på arbetsplatsen ska genomföras. Att genomföra förändringsledning kurser förutan, kan vara en riktigt svår uppgift. Nästintill omöjlig.

 

Viktigt att ha kompetens för sin arbetsuppgift

För precis som med alla arbetsuppgifter på en arbetsplats, kräver förändringsledning särskilda kompetenser. Och de har en medarbetare eller mellanchef sannolikt inte, om han eller hon inte utbildats inom området. Som chef har du ett ansvar att se till att alla dina medarbetare får den vidareutbildning de behöver för att kunna klara av nya arbetsuppgifter.

Det kan vara lätt att delegera utan att tänka igenom vad uppgiften faktiskt kräver. Och en del av att vara en bra chef, är att se till att all personal har en reell möjlighet att göra ett bra jobb. Det är en sämre idé att bara leverera önskemålet om att leda ett förändringsarbete med den korta kommentaren “lös det”.

 

förändringsledning kurser

 

Alla arbetsplatser förändras någon gång

Det kan också vara en god idé att arbeta förberedande. Även lång tid innan ni faktiskt ser att en omorganisation ska komma på plats på företaget. Skicka gärna era medarbetare på en kurs i förändringsledning långt innan de faktiskt får uppgiften att organisera om företaget.

På så sätt finns all kompetens på plats redan innan ordern om förändringen kommer. Och då kommer den nya uppgiften kännas mycket mindre skrämmande, för den som får den. Vilket i sin tur ger ännu bättre förutsättningar för att hela omorganisationen ska bli lyckad.

Fler nyheter

27 september 2023

Vad är digitalisering

22 september 2023

IT-företag i Uppsala