Förändringsledning lär man sig på kurser

22 september 2021 william_eriksson

Det är inte lätt att leda sin personal så att alla drar åt samma håll. Det uppstår konflikter, men som ledare har man ett ansvar för att gruppen fungerar. Kanske kommer det krav uppifrån, från koncernledning eller ägare, på att vissa förändringar ska genomföras. 

Det är inte säkert att personalen tycker om de förslag som bjuds, så det är en delikat balansgång som krävs när man är ledare. Hur det ska gå till i praktiken kan diskuteras i gruppen och man kan gå kurser i förändringsledning. Då får man lära sig strategier och man bygger upp ett nätverk också på samma gång. 

Chefen behöver viss pondus 

Man vill att alla ska vara nöjda, och man vill inte vara för auktoritär. Ändå måste man vara en stabil ledare som har integritet och får respekt med sig. Viss pondus är nödvändig att ha, så att man kan hålla huvudet kallt i ett så kallat skarpt läge. 

Du kan lära dig ett professionellt förhållningssätt på förändringsledning kurser. Du får träna på olika situationer och får också bättre självkännedom. Kurserna finns med en kombination av Zoom och internat, och du får gott om tid på dig att vänja dig vid de nya tankegångarna och strategierna. 

 

Konsten att motivera andra

Man måste förstås vara motiverad själv för att kunna entusiasmera sina underlydande. Var och en måste få tydliga befogenheter och ansvarsområden och som chef måste du ta itu med problemhärdar som dyker upp. Att få folk att samarbeta kräver en hel del av ledaren. 

När du har gått kurser i förändringsledning har du en större kompetens inom detta, och om du kan få med dig några andra chefer från ditt jobb, så kan ni diskutera kursinnehållet med varandra och stötta varandra. Det är viktigt att bygga upp ett stabilt nätverk, så att man får feedback och inspiration av kurskamraterna.

Fler nyheter