Vad är lasersvetsning?

14 oktober 2019 admin

editorial

Lasersvetsning är en metod där man använder en laserstråle (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) för att precisionssmälta ett grundmaterial. För att beskriva det med enkla ord, det är en koncentrerad och ”ren” ljusstråle (ljus med endast en våglängd) som ger en lokal uppvärmning av materialet. När man använder laser vid svetsning kan man arbeta med flera olika material såsom rostfritt, legerat stål och titan samt icke metalliska material såsom termoplast. Man kan dessutom sammanföra svårförenade material såsom Aluminium och Koppar, samt fästa tunna folier på tjocka material.

 

Det finns två typer av lasersvetsning; värmeledningssvetsning och nyckelhålssvetsning. Vid värmeledningssvetsning överförs laserns energi genom en punktformig källa som rör sig över ytan på materialet. Principen är då att man värmer upp ett område på materialet där laserstrålen träffar materialet. Vid nyckelhålssvetsning är effekttätheten högre vilket leder till att materialet värms upp mycket snabbt vilket leder till en snabb uppvärmning och en förångning av materialet vilket skapar ett hålrum.   

 

 

Fördelar med lasersvetsning

 

Fördelarna med att använda sig av lasersvetsning är många. En av de främsta fördelarna är den lokala uppvärmningen som ger en minimal värmespridning och gör därför att detaljen är hopsvetsad innan värmen spridit sig till det omgivande materialet. Detta leder i sin tur till en rad andra fördelar varav några är listade nedan:

 

          Minimala deformationstendenser

          Högre bearbetningshastighet

          Inget svetssprut och ingen slipning av spets

          Ingen eller obetydlig efterarbetning

          Ensidig och beröringsfri svetsmetod vilket har en rad fördelar när det kommet till design

          Kosmetiskt fina svetsar med god precision

 

Därför bör du välja lasersvetsning

 

Sammanfattningsvis kännetecknas lasersvetsning med otroligt jämna och estetiskt fina svetsfogar. Metoden kan användas på värmekänsliga material och kan sammanföra svårförenade material. Det är en ren, snabb och beröringsfri metod som kan användas på svåråtkomliga områden.

 

Lasersvetsning är alltså en väldigt bra svetsmetod som kan erbjuda en rad fördelar!

Fler nyheter