Att göra sina räkenskaper

07 oktober 2019 admin

Vissa saker ska man bara inte göra själv. Laga sina tänder och ta bort blindtarmen är självklart sådant man starkt kan avråda från, även om man råkar vara tandläkare eller kirurg… Men även till synes rutinuppgifter som en företagare har utförs säkrast och bäst av en specialist som inte sitter direkt i verksamheten. Jag tänker på städning och underhåll av lokaler men även och inte minst bokföring. Genom att använda en leverantör av bokföringstjänster frigörs inte bara företagets och företagarens kompetens till att utföra det som man verkligen är bra på. Dessutom kan en expert utnyttja alla de avdrag och möjligheter man ha rätt till på ett optimalt sätt. Och inte minst gör en specialist mycket färre misstag vilka för en amatör kan bli väldigt kostsamma.

 

Att välja sin leverantör av bokföringstjänster

Väldigt många mindre företag väljer att lägga ut sin bokföring till en stor internationell byrå. Varför då, kan man fråga? Visst, om man har en internationellt omfattande verksamhet med komplicerade transaktioner mellan länder som beskattas på flera ställen kan man dra nytta av ett internationellt nätverk av specialister. Men vanliga mindre företag har inte dessa behov utan kan genom att vända sig till mindre, minst lika duktiga, bokföringsföretag, trots sin storlek bli en VIP-kund och dra nytta av den uppmärksamhet, och pris, detta medför hos byrån.

 

 

Partner i Stockholm

Bokföringsspecialisten Joakim Berglund Ekonomibyrå i Stockholm, http://www.jberglundekonomibyra.se/, är ett bra exempel på en sådan specialist. Av dem får du det du behöver för att möta krav från myndigheter, kunder och leverantörer. De hjälper dig med de bokföringstekniska möjligheter som finns för att deras kunder inte ska betala mer skatt och avgifter än de måste. Även ett mindre företag får tillgång till deras kunskap om hur man kan strukturera och tidsplanera affärer och projekt för att optimera deras påverkan av ett företags finanser.

Fler nyheter

05 januari 2024

Vad är konkurrens