Ett företagslarm är en tydlig åtgärd

14 april 2022 jonas_olsson

editorial

Genom att installera ett företagslarm kan man skrämma bort förövare. Det kan vara så att de som tänkt sig göra intrång blir förskräckta vid blotta åsynen av en skylt som säger att det finns larm. Andra mer luttrade försöker säkert göra inbrott ändå. 

Med ett larm kommer det snabbt personal på plats och det blir lättare att få tag i dem som är där. Så fort ett företagslarm aktiveras går det en signal till larmcentralen. De skickar personal till platsen ögonaböj. Ring genast upp centralen om det blir falsklarm. 


Den mänskliga faktorn spelar in 

Det är enkelt och tryggt att ha ett företagslarm. Den sista i personalen som går sätter på det och den första som kommer stänger av det. Kanske är det några få utvalda som gör det varje dag. Det går även att ha ett larm som aktiveras på distans. 

Det är självklart inte det bästa scenariot om någon glömt aktivera larmet. Då händer det ju inget om någon bryter sig in. Ibland blir det så att larmet går utan att det hänt något. Det är då ett falskt alarm som kan uppstå om någon ur personalen slagit in fel kod. Ett enkelt larm för personalen är modellen.
 

företagslarm

 

Larm på distans

Det är lätt att sköta alla larm på distans. Man kan göra det via en app. Då kan det komma meddelande i den om det händer något. Är larmet kopplat till en övervakningskamera går det lätt att se vad som försiggår. Både vid ett inbrott eller helt enkelt vem i företaget som larmar på och av. 

Att installera ett företagslarm är relativt enkelt för den som är företagare. Det finns åtskilliga företag som inte gör annat än installerar larm. Tar man kontakt med ett av dem sköter de allt som har med installationen och med service att göra.

Fler nyheter

05 januari 2024

Vad är konkurrens